header over

AVOP Projecten

Arkin

Organisatieontwikkeling

Arkin heeft AVOP gevraagd een leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren in nauwe samenwerking met Arkin.

Met als vraagstelling: hoe sturen wij als Arkin-leiders en -managers met elkaar zodanig dat we onze medewerkers in een plezierig werkklimaat ruimte geven voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, en tegelijkertijd het (ervaren) spanningsveld met kwaliteitseisen, financiën en externe druk adequaat te hanteren

Lees meer

Airbus Defence & Space

Leiderschapsprogramma

De vraag van Airbus Defence & Space aan AVOP tegen de hierboven geschetste achtergrond:

  • Managers inzicht te geven in hun intrinsieke motivatie (en hoe zich die verhoudt tot leidinggeven);
  • Managers zich bewust te worden van wáár zij dan nu staan ten opzichte van het leiderschapsprofiel (en welke consequenties zij daaraan willen verbinden);
  • Ontwikkeling van managers vorm te geven en te faciliteren naar het leiderschapsprofiel.

Lees meer

Universiteit van Amsterdam

Carrouseltraining

De Carrousel is AVOP’s persoonlijke effectiviteitstraining die in haar kwaliteit, duurzaamheid en persoonlijke aanpak al vele jaren een vast onderdeel is van het dienstenpakket. Deze training past bij wat AVOP in de kern is en uit wil dragen en toont wat de meerwaarde is die wij bieden aan het individu en diens organisatie.

Lees meer

Kwintes

Zelforganiserende teams

De vraag van Kwintes aan AVOP tegen de hierboven geschetste achtergrond:Help potentiële sollicitanten, vrijblijvend en op hun eigen initiatief, om goed zicht te krijgen op hun drijfveren en ambities, in het licht van hun volgende loopbaanstap. En, wanneer door hen gewenst: afgezet tegen het profiel van de nieuwe leidinggevende.

Lees meer

WZU Veluwe

Ontwikkeltraject Teamleider

Stichting Protestants-Christelijke Woonzorg Unie Veluwe (WZU Veluwe) biedt zorg en ondersteuning aan ouderen, zowel in hun eigen woning, als zij in een zorgcentrum wonen of in een zorgwoning. Het zorggebied van WZU Veluwe betreft de Veluwe.

Lees meer

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op