header image

Martine Laudy, Senior Adviseur

Individuele ontwikkeling

Medewerkers willen zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen. Daarom is het belangrijk te weten waar hun talenten liggen, welke rol daarbij past en hoe ze zich willen en kunnen ontwikkelen.  We geven niet alleen inzicht in concreet gedrag, maar ook de onderliggende psychologische mechanismen. Dat is noodzakelijk om een gedragsverandering ook duurzaam te laten zijn. Bij de ontwikkeling van uw medewerkers maken we gebruik van verschillende methodieken, met als doel het vergroten van de effectiviteit in de werkcontext. Daarbij combineren we inzicht in mensen met kennis van organisaties. We gebruiken psychologische invalshoeken en bedrijfskundige kennis dus niet in de vorm van óf-óf, maar van én-én.