header image

Ardine Verhoog, Adviseur

Organisatie ontwikkeltrajecten

Organisatie ontwikkeling

Zoekt u nieuwe effectiviteit in en van de organisatie? Dan kan AVOP daarvoor met u een traject ontwikkelen. In de ene situatie loopt de weg via het ontwikkelen van mensen. In een andere situatie begint een verandering met het ingrijpen in de organisatie. Maar effectieve organisatieontwikkeling heeft altijd betrekking op beide. In het verlengde van deze dienst kunt u ons ook inschakelen voor leiderschapsontwikkeling en management development of een werkconferentie.

Wilt u een oriënterend gesprek?

Wat levert het op?

De resultaten van organisatieontwikkeling zijn per definitie zowel zichtbaar op organisatieniveau als in ontwikkeling van degenen die erbij betrokken zijn. De aard van de opbrengst kan verschillen. Hiernaast ziet u wat voorbeelden. We laten ons bij de ontwikkeling leiden door de visie en de strategie van uw organisatie. En uiteraard koppelen we voortdurend bevindingen en resultaten naar u terug. Wij zijn daarmee ook een kritische sparringpartner.

Uw doel bepaalt het resultaat, bijvoorbeeld:

 • Ontwikkeling naar zelforganisatie
 • Effectiever samenwerken van verschillende afdelingen
 • Inzicht in het potentieel van medewerkers
 • Lager ziekteverzuim
 • Reductie van fouten
 • Meer samenhang en transparantie

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

We weten dat veranderen niet eenvoudig is, en de werkelijkheid weerbarstig. Daarom werken we met een methode die waarborgt dat de aanpak congruent is met de te bereiken doelen, past bij de organisatie en die ook versterkt. Door zo min mogelijk adviseurs in te zetten, maar ook klaar te staan als externe assistentie vereist is.

 • Ervaren adviseurs en een werkwijze die past
 • Echt co-makership
 • Betrokken, verbindend en pragmatisch
 • Doelgericht, maar niet met een vaste lineaire aanpak
 • Doel en aanpak zijn congruent
 • We zijn faciliterend, stimulerend, opbouwend én kritisch, maar nemen nimmer over
 • Desgewenst inzetten van expertise voor bijvoorbeeld assessments, coaching en training

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

In afstemming met u stellen we een plan van aanpak op. Hierin maken we concrete afspraken over de eerste fase en - op hoofdlijnen - over de volgende fasen. De inzichten die tijdens de eerste fase  worden opgedaan en de eventuele andere (externe) ontwikkelingen zijn bepalend voor de werkwijze in de volgende fase.

 • Stapsgewijs om steeds te kunnen aansluiten bij de actualiteit en de regie te houden
 • Uitvoering die de balans houdt tussen de ‘menselijke maat’ en de noodzakelijke snelheid
 • Werkwijze is conform het doel ('the medium is the message')
 • Zet mensen elk in hun eigen rol en versterkt de verantwoordelijkheid