header image

Martine Laudy, Senior Adviseur

Zelfsturing

Organisatie ontwikkeling

Teams die op weg zijn naar zelfstandigheid, moeten dit proces goed vormgeven. AVOP kan het proces naar zelfsturing ondersteunen. De basis is een combinatie van objectieve teamdiagnose en het faciliteren van gesprekken over de mate van zelfstandigheid in het team. Hierbij nemen de teamleden zelf de regie, bepalen ze de inhoud en maken ze concrete afspraken over de teamontwikkeling.

Wilt u een oriënterend gesprek?

Wat levert het op?

Begeleiding  bij zelfsturing door AVOP geeft teams inzicht in de mate van zelfstandigheid op diverse verantwoordelijkheidsgebieden. Op basis daarvan kunnen de teams zelf bepalen waar ze de prioriteit willen leggen, passend binnen de doelstelling van de organisatie. Dat vergroot de verbondenheid van de teamleden om goede resultaten te behalen.

Forse vergroting van de teamzelfstandigheid door:

 • Resultaatgericht werken
 • Maken van concrete afspraken
 • Nemen van verantwoordelijkheid
 • Onderling beter samenwerken
 • Zicht op eigen bijdrage aan teamresultaat

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP kiest bewust voor een aanpak waarbij de teams zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De uitkomst van de analyse leidt tot laagdrempelige verbeterpunten waarin de teamleden zich kunnen herkennen en die aansluiten bij de doelstellingen van het team en/of de organisatie. Daarnaast kunnen de resultaten anoniem tot managementrapportages verwerkt worden.

 • Door het team zelf in te zetten
 • Aansluitend op teamdoelstelling
 • Geschikt voor frequent gebruik
 • Overkoepelende managementrapportage
 • Inbreng expertise en begeleiding vanaf de zijlijn

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

Na een uitgebreide intake over de vraagstelling van de organisatie, beoordelen we welk diagnose-instrument (bijvoorbeeld  een vragenlijst) het best ingezet kan worden en welke processtappen aansluiten bij de situatie. Daarna kan het team (eventueel onder begeleiding) het instrument uitzetten. Na de analyse van de uitkomsten gaan we samen met het team op basis van de processtappen het gesprek aan over de mate van zelfstandigheid.

 • Teams leren zelf het proces naar meer zelfstandigheid vorm te geven en uit te voeren
 • Onderbouwde keuze voor diagnose-instrument
 • AVOP biedt maatwerkbegeleiding op teamniveau
 • Het proces vindt plaats binnen de context en doelstelling van de organisatie