header image

Alain Verbeek, Partner

Duaal Assessment

Individuele beoordeling

Het duaal assessment is geschikt voor twee deelnemers die door de aard van hun functie nauw met elkaar samenwerken of een duobaan hebben. Hun individuele kwaliteiten worden naast elkaar gezet in een sterkte-zwakteanalyse  en de manier van samenwerken wordt gericht onderzocht en beschreven.

Wilt u een oriënterend gesprek? Boek direct een assessment

Wat levert het op?

Resultaat van het assessment zijn twee maatwerkrapporten met een duidelijke sterkte-zwakteanalyse en beschrijving van de samenwerking. Zichtbaar wordt op welke manier de deelnemers complementair aan elkaar zijn. Naast aangereikte  specifieke competenties geven wij een impressie van de deelnemers  op onderliggende psychologische mechanismen. De beschrijving is op concreet gedrag en psychologische  ‘onderleggers’.

 • Tweetal maatwerkassessmentrapporten
 • Afzonderlijke beschrijving van samenwerking tussen de twee kandidaten
 • Beschrijving op concreet gedrag en onderliggende psychologische mechanismen
 • Concreet advies over ontwikkelbaarheid

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP werkt met u samen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie en medewerkers. Het is daarbij van belang goed aan te sluiten bij uw wensen en wij zullen bij elke vorm van assessment persoonlijk contact zoeken voor de inventarisatie. Naast de samenwerking met u als klant, werken wij ook nauw samen met de kandidaten om hun een zo goed mogelijke leerervaring te bieden.

 • Persoonlijk en resultaatgericht
 • Comakership in organisatieontwikkeling
 • Wij werken vanuit kennis van uw organisatie
 • Professioneel op basis van beproefde methoden en door Cotan gecertificeerde persoonlijkheidstesten
 • Elk assessment is maatwerk
 • Ervaren en NIP-geregistreerde adviseurs
 • Vaste accountmanager en klantteam
 • Cedeo-gecertificeerd
 • Aanvullende mogelijkheden voor coaching en training persoonlijke effectiviteit

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

De intake is de basis van het assessment en hierbij worden de specifieke vragen geadresseerd en geïnventariseerd.  Als duidelijk is wat de wensen zijn, maken wij een programma op maat. Ook nemen wij de communicatie en afstemming met de kandidaten desgewenst van u over. Gedurende de assessmentdag zullen de kandidaten begeleid worden door ervaren adviseurs die hen helpen inzicht te verwerven. Op de dag zelf vindt een uitgebreide terugkoppeling plaats naar de deelnemer en indien gewenst ook direct naar de opdrachtgever.

 • Intake met u als opdrachtgever
 • Ontwikkeling maatwerkprogramma
 • Uitnodiging van de deelnemer door AVOP
 • Persoonlijkheidstesten worden vooraf digitaal afgenomen
 • Programma: capaciteiten-, drijfveren- en aanvullende testen, simulatie en interview
 • Duaal rollenspel met uitbreide evaluatie
 • Interpretatie  en directe terugkoppeling door ervaren assessmentadviseur
 • Maatwerkrapport binnen 5 werkdagen beschikbaar
 • Maatwerkrapport op competenties
 • Binnen 5 werkdagen beschikbaar