header image

Martine Laudy, Senior Adviseur

Teamcoaching

Organisatie ontwikkeling

Doel van teamcoaching is om zowel de persoonlijke als de leidinggevende effectiviteit te vergroten en tegelijkertijd het team productiever samen te laten werken. Speerpunt is het aanleren van een andere houding en ander gedrag in de organisatie. Hiervoor biedt AVOP een intensieve 'in company'-training, waarbij deelnemers, leidinggevenden, bijvoorbeeld een MT met en van elkaar leren.

Wilt u een oriënterend gesprek? Onze coaches

Wat levert het op?

In organisaties waar AVOP deze in company-training heeft gegeven, verbetert de kwaliteit van de onderlinge verhoudingen en heeft groepsdiversiteit een sterk positief effect. De samenwerking, aansturingstijl en manier van communiceren zijn bepalend voor het werkklimaat in de organisatie. Vaak maakt deze training daarom deel uit van een groter ontwikkelingsproces. Organisaties veranderen als invloedrijke teams veranderen.

 • Deelnemers vinden elkaar beter door een hoge mate van vertrouwen en vertrouwdheid
 • Resultaat is een directe, positieve en open communicatie
 • Zelfregulerende effecten in de groep
 • Ruimte voor groepsdiversiteit groeit
 • Persoonlijke effectiviteit van de individuele deelnemers neemt sterk toe
 • De effecten van de coaching beklijven

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP wil excelleren en dat uit zich in betrokkenheid, vakmanschap en persoonlijke stijl, maar ook in nieuwsgierigheid naar mensen en hun werkzaamheden.

We doen dit werk met gedrevenheid, waarbij het boeken van aantoonbaar resultaat voor u onze leidende gedachte is.

 • Professioneel en direct, maar ook mild en relativerend
 • Ervaren coaches met een persoonlijke stijl en betrokken benadering
 • De coaches opereren vanuit verschillende invalshoeken, waaronder organisatiekunde, groepsdynamica, persoonlijke effectiviteit en communicatie
 • Mogelijkheid voor combinatie met individuele coaching

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

We brengen alle aspecten van teams in kaart: individuele leerdoelen, groepsdoelen,  krachtenvelden  en onderlinge verhoudingen, de organisatievisie en het beoogde klimaat. In deze context staat leren ván en mét elkaar centraal. Ook leiderschapthema’s, zelfbepaling, omgaan met weerstand, introspectie en verbinding komen aan de orde. Kortom: het is een  bewustwordingsproces voor zowel de groep als het individu.

 • Specifiek en vanuit het perspectief van de organisatie
 • Van en met elkaar leren staat centraal
 • Deelnemers geven zelf het proces vorm
 • Individuele en groepsthematiek en de relatie ertussen worden concreet zichtbaar en deelnemers worden uitgedaagd.