header image

Sebastiaan Spaan, Senior Adviseur

Organisatie beoordeling

Uw organisatie wil wendbaar meebewegen met ontwikkelingen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en een nieuwe aanpak. AVOP helpt u om die inzichten te verkrijgen, maar ook om de vaardigheden en competenties van uw medewerkers af te stemmen op veranderingen. Daarnaast zijn we sparringpartner om strategische veranderingstrajecten goed in uw organisatie te laten landen. Wat we leveren, moet in lijn zijn met uw strategie en de waarden van uw organisatie. Wij voegen daarbij toe, maar nemen niet over. U en uw medewerkers zijn zelf namelijk het best in staat om te identificeren wat er nodig is om toekomstbestendig te zijn. Als betrokken buitenstaander kunnen we het bewustzijn van uw organisatiewaarden vergroten. Kenmerkend daarbij is onze specifieke expertise en ervaring in het creëren van diepgang én overstijgend vermogen.