header image

Ardine Verhoog, Adviseur

Persoonlijke coaching

Individuele ontwikkeling

Binnen coaching kunnen alle werkgerelateerde vragen aan bod komen waar een coachee aan wil werken. AVOP beantwoordt die vragen middels professionele een-op-eenbegeleiding. De coach ondersteunt de coachees vanuit gelijkwaardigheid en met behulp van verschillende methodieken bij het vergroten van hun effectiviteit in de werkcontext.

Wilt u een oriënterend gesprek? Onze coaches

Wat levert het op?

De specifieke doelen van de coachee zijn het uitgangspunt. Maar de coach werkt altijd aan vergroten van het zelfbewustzijn, realistisch zelfinzicht en het onderkennen van (grenzen aan) de eigen beïnvloedingsmogelijkheden. Dat doen we nadrukkelijk in samenhang met de voor de coachee relevante context. De insteek is het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking tussen die context, persoonlijke eigenschappen en de effectiviteit van het gedrag.

Voorbeelden van resultaten:

 • Helpt om keuzes te maken
 • Stimuleert beter functioneren
 • Vergroot het zelfvertrouwen
 • Maakt coachees duidelijk wat niet bij ze past en laat ze daar consequenties aan verbinden

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP combineert inzicht in mensen met kennis van organisaties. Psychologische invalshoeken en bedrijfskundige kennis: het is geen kwestie van óf-óf, maar van én-én.

Ook zijn wij ons ervan bewust dat er niet maar één waarheid is. Vanuit dat inzicht gaan we ‘eclectisch’ te werk door gebruik te maken van verschillende methoden  en werkwijzen. Leidraad is dat we uitgaan van én op zoek gaan naar de mogelijkheden van mensen.

 • Pragmatisch, realistisch, empathisch en wendbaar
 • Ervaren coaches met een psychologie en/of bedrijfskunde achtergrond
 • Van verschillende markten thuis (werkwijzen, theorieën, literatuur et cetera)
 • Uitgebreid netwerk, in veel verschillende sectoren
 • Wanneer nodig inzetten van verschillende expertises assessment,  loopbaanbegeleiding

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

In een eerste gesprek onderzoeken we de coachingsvraag. Daarbij gaan coach en coachee na of zij met elkaar de samenwerking aan kunnen gaan; er moet immers voldoende vertrouwen van beide kanten zijn om met elkaar een zo persoonlijk  traject in te gaan. Ook de leidinggevende kan desgewenst aanwezig zijn bij het gesprek.

 • Intake, gericht op wederzijds vertrouwen
 • Optioneel: driegesprek tussen coachee, coach en leidinggevende van de coachee, waarbij de laatste aandachtspunten kan meegeven
 • Trajectmatige aanpak van de coaching
 • Optioneel: tussentijdse  en/of eindevaluatie met leidinggevende