header image

Philippine de Wit, Senior Organisatieadviseur

Werkconferenties

Organisatie ontwikkeling

Wilt u zich met het managementteam of een afdeling (her)bezinnen op de huidige situatie en betekenis geven aan in- en externe ontwikkelingen? Dan kunt u een werkconferentie laten organiseren en begeleiden door AVOP. Daarbij verbinden we de eigen verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de individuele deelnemers met de noodzakelijke organisatieontwikkeling.

Wilt u een oriënterend gesprek?

Wat levert het op?

Tijdens  de werkconferentie verwerven deelnemers gezamenlijk inzichten, bijvoorbeeld over werkprocessen, samenwerkingsverbanden en het aanbod van de organisatie. Vervolgens vertalen ze die inzichten naar de dagelijkse praktijk. Dat resulteert onder meer in nieuwe effectiviteit, verbeterde samenwerking en optimalisatie van werkprocessen.

 • Optimalisatie van werkprocessen
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden en overlegstructuren
 • Keuzes over het afstoten van c.q. focus op bepaalde producten en diensten
 • Verbeterde verhoudingen
 • Gedeeld inzicht en breed gedragen besluiten

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

We realiseren ons dat het banen van de weg naar nieuwe effectiviteit een combinatie is van organisatieontwikkeling en de inbreng van mensen. Onze aanpak is pragmatisch - het moet concrete resultaten opleveren – en we dagen deelnemers aan de conferentie uit om anders te kijken naar zaken die als vanzelfsprekend worden gezien, niet alleen wat betreft de dagelijkse praktijk, maar ook in toekomstperspectief.

 • Kritisch en betrokken
 • Zakelijk en mensgericht
 • Concrete resultaten
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
 • Niet vrijblijvend, maar uitdagend
 • Verbindend en persoonlijk

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

Het belang en de urgentie van de organisatie is leidend voor het tempo waarmee een werkconferentie wordt opgezet. We bepalen samen met u welke functie en opbrengst de werkconferentie moet hebben. Vervolgens faciliteren wij de dag(en) door middel van passende interventies, maar de uitkomsten komen uit uw organisatie. Op die manier ontstaan breed gedragen oplossingen en voelt iedereen zich gemotiveerd en betrokken bij het resultaat.

 • Inzicht verkrijgen in de context en  voorgeschiedenis
 • Bewerkstelligen van eigenaarschap in de aanloop naar de werkconferentie
 • Een werkwijze bepalen die congruent is met het te bereiken doel
 • Gezamenlijk benutten van de mogelijkheden in de organisatie
 • Bepalen van verantwoordelijkheid en rol