header image

Philippine de Wit, Senior Organisatieadviseur

Competentieprofilering

Organisatie beoordeling

Wilt u medewerkers bij het jaarlijkse functioneringsgesprek anders beoordelen dan op resultaten? Heeft u een functiehuis, schalen en waarderingen, maar kunt u de performance van uw medewerkers niet goed meten? Of u wilt u al uw HR-processen integreren en ervoor zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt? Dan biedt competentieprofilering door AVOP uitkomst om uw HR-strategie te professionaliseren.

Wilt u een oriënterend gesprek?

Wat levert het op?

Competenties zijn de bouwstenen van een solide en geïntegreerde HR-strategie. AVOP helpt u om een competentiemodel te ontwikkelen waaraan u allerhande HR-processen kunt koppelen. Denk aan de werving van nieuwe collega’s of de ontwikkeling en beoordeling van medewerkers. Het model is ook inzetbaar om inzicht te verkrijgen in de bestaande en gewenste cultuur.

 • Competentiemodel met bouwstenen om HR-processen te professionaliseren
 • Houvast voor performancegesprekken
 • Structurering van functieomschrijvingen
 • Verhelderen en verbeteren van de communicatie tussen manager en medewerker

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP begeleidt sinds jaren managers, HR-professionals en beleidsmakers om ze meer inzicht in de organisatie te laten krijgen. In onze filosofie zijn competenties de bouwstenen van een helder en eenduidig beleid in de organisatie. Competenties vormen als het ware een taal waarmee mensen van verschillende geledingen in de organisatie met elkaar kunnen communiceren. Ook zijn ze inzetbaar in vrijwel ieder HR-proces.

 • Coproductie met uw organisatie
 • Ruime ervaring met competentiemodelling  met aandacht voor mens en organisatie
 • Ervaring in verschillende markten en segmenten
 • Op maat gemaakte competenties die waarde hebben voor uw organisatie

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

Het vormen van een competentiehandboek vraagt een goede voorbereiding. Allereerst kijken we naar de huidige documentatie, of er een lijn bepaald is waarop we samen kunnen voortborduren. Vervolgens organiseren de AVOP-adviseurs  workshops waarin managers de competenties per functie bekijken en bediscussiëren om consensus te bereiken over een competentiemodel, dat hierdoor breed gedragen tot stand komt.

 • Intake om doelen te bepalen
 • Opstellen initiële competenties
 • Organiseren competentie-workshops
 • Bijslijpen en operationaliseren van competentieprofielen
 • Terugkoppeling in de vorm van uitgewerkt competentiehandboek
 • Structuren en integreren in HR-processen