header image

Anneke van Til, Partner

e-coaching

Individuele ontwikkeling

Bij e-coaching gaat het, net als bij andere vormen van coaching, om de persoonlijke ontwikkeling van de coachee met betrekking tot specifieke thema’s in de werkcontext. Anders dan bij 'face to face'-coaching is e-coaching onafhankelijk van tijd en plaats. Dat gegeven brengt een bijzondere dynamiek in het coachingstraject. Zo worden coachees bijvoorbeeld extra gestimuleerd tot zelfreflectie door de communicatie via e-mailberichten (door zaken op schrift te stellen worden gedachten geordend).

Wilt u een oriënterend gesprek? Onze coaches

Wat levert het op?

De specifieke doelen van de coachee zijn het uitgangspunt. Maar de coach werkt altijd aan vergroten van het zelfbewustzijn, realistisch zelfinzicht en het onderkennen van (grenzen aan) de eigen beïnvloedingsmogelijkheden. E-mail, het medium voor e-coaching, maakt de coaching onafhankelijk van plaats en tijd. Ook is bewezen dat schrijven mensen helpt los te komen van de situatie. De coachee kan daardoor langer en dieper nadenken over de vragen en heeft de tijd om te reflecteren op diens situatie.

 • Onafhankelijk van tijd en plaats
 • Nodigt uit tot reflectie
 • Benut de kracht van sociale anonimiteit
 • Sluit aan bij de 24 uurseconomie
 • Helpt om keuzes te maken
 • Stimuleert beter functioneren
 • Vergroot het zelfvertrouwen
 • Maakt coachees duidelijk wat niet bij ze past en laat ze daar consequenties aan verbinden

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP combineert inzicht in mensen met kennis van organisaties. Psychologische invalshoeken en bedrijfskundige kennis: het is geen kwestie van óf- óf, maar van én-én. Ook zijn wij ons ervan bewust dat er niet maar één waarheid is. Vanuit dat inzicht gaan we ‘eclectisch’ te werk door gebruik te maken van verschillende methoden en werkwijzen. Leidraad is dat we uitgaan van én op zoek gaan naar de mogelijkheden van mensen.

 • Ervaren gecertificeerde e-coaches
 • Bewezen e-methodiek
 • Pragmatisch, realistisch, empathisch en wendbaar
 • Uitgebreid netwerk, in veel verschillende sectoren
 • Van verschillende markten thuis (werkwijzen, theorieën, literatuur et cetera)
 • Wanneer nodig inzetten van verschillende expertises assessment,  loopbaanbegeleiding

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

In een eerste gesprek (face to face, video of telefoon) onderzoeken we de coachingsvraag. Daarbij gaan coach en coachee na of zij met elkaar de samenwerking aan kunnen gaan; er moet immers voldoende vertrouwen van beide kanten zijn om met elkaar een zo persoonlijk traject in te gaan. De intensiteit is hoog; er zijn meer contactmomenten in kortere tijd dan bij normale coaching. Dit vergroot het leereffect in sterke mate.

 • Intake, gericht op wederzijds vertrouwen
 • Gebruikmakend van een gebruikersvriendelijke en beveiligde digitale omgeving
 • Trajectmatige aanpak van de coaching
 • Optioneel: tussentijdse en/of eindevaluatie met leidinggevende
 • Optioneel: driegesprek tussen coachee, coach, en leidinggevende van de coachee, waarbij de laatste aandachtspunten kan meegeven