header image

Ardine Verhoog, Adviseur

Training persoonlijke effectiviteit

Individuele ontwikkeling

De Carrousel

Wilt u de persoonlijke effectiviteit van medewerkers vergroten en afstemmen op de doelstellingen van uw organisatie? Dan biedt AVOP een combinatie van intensieve persoonsgerichte groepscoaching en training die is ontwikkeld voor professionals, adviseurs en leidinggevenden. Het gaat om groepen van circa 10 deelnemers. Uniek is dat de groep wordt samengesteld uit bestaande en nieuwe deelnemers. Iedere deelnemer werkt aan individuele leerthema’s en na vier sessies wisselt de samenstelling van de groep, vandaar de naam Carrousel.

 De eerstvolgende instapmogelijkheid van de Carrousel is op  23 mei, ook op 19 september en 21 november 2024 start een nieuwe groep. Inschrijven voor deze data is vanaf heden mogelijk.

 

Wil je zelf deelnemen aan de Carrousel training klik hier voor meer informatie voor deelnemers. 

Wilt u een oriënterend gesprek?

Wat levert het op?

De Carrousel ‘draait’ al vele jaren en heeft bewezen dat deelnemers hun beïnvloedingsrepertoire hiermee sterk kunnen uitbreiden. Gevolg is dat ze beter in staat zijn om eigen keuzes te maken, flexibeler in het werk staan en effectiever omgaan met zowel feedback als verandering. Dat vergroot ook de wendbaarheid van uw organisatie.

 • Versterking van persoonlijke effectiviteit door de versterking van competenties, zoals:
       üsensitiviteit
       üautonomie en zelfvertrouwen
       üflexibiliteit
       übeïnvloedingsvaardigheid
       üzelfinzicht
 • Effectievere professionals, adviseurs en leidinggevenden

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP gelooft dat mensen niet ontwikkeld kunnen worden, maar er zelf voor kiezen om te veranderen. We plaatsen mensen in hun eigen verantwoordelijkheid door hun inzicht te geven in en hen bewust te maken van de implicaties die hun keuzes hebben. Het bewustwordingsproces en de reflectie helpen en richten beslissingen in hun werk, relaties en leven.

 • Training wordt geleid door psychologen met zicht op ontwikkeling
 • Is een logische vervolgstap op inzichten uit een ontwikkelassessment
 • Maakt gebruik van de kracht van de groep en het vermogen van deelnemers elkaar te ontwikkelen
 • Wetenschappelijk bewezen effectief (UvA)
 • Hoge deelnemerstevredenheid: lees hier de reacties van oud-deelnemers en opdrachtgevers

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

Onze werkwijze is te karakteriseren als betrokken, persoonlijk en nieuwsgierig, ten aanzien van zowel de mensen die wij coachen, als de werkzaamheden en uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien, als hun persoonlijke ontwikkeling. We coachen met de gedrevenheid om het maximale uit de mogelijkheden van deelnemers te halen. Daarnaast geloven wij in de kracht van de groep en de individuen in die groep. Deelnemers reflecteren met elkaar, geven suggesties en voorbeelden en helpen anderen op die manier zich te ontwikkelen.

 • Leren mensen om zelf het verbeterproces vorm te geven
 • Werken vanuit positieve bekrachtiging, maar wars van vrijblijvendheid
 • Maatwerk op individueel niveau
 • Werken vanuit het perspectief van de organisatie
 • Aandacht voor vervolgstappen
 • 8 trainingsdagen met een doorlooptijd van 4 maanden