header over

Privacy- en cookieverklaring

Privacyreglement Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V.

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens, die op enigerlei wijze aan AVOP B.V. zijn verstrekt.  Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat AVOP B.V. verschillende gegevens van u op.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens om:

-          de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren.

-          met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden.

-          cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van AVOP B.V., zoals outplacement- en/of loopbaanadvies, coaching, re-integratie, assessment, recruitment, organisatie advies en overige (werk gerelateerde) diensten.

Welke gegevens verwerken wij?

Het gaat om informatie die u aan ons verstrekt, waaronder persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, opleiding of opleidingsniveau, email, woonplaats, geboortedatum, correspondentie, antwoorden op vragenlijsten, antwoorden op open vragen, testscores en cv’s.

Betrokkenheid van en delen met derden.

AVOP B.V. kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, een extern testsysteem als onderdeel van het assessment, het ict-systeem of -platform waarmee wij onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft AVOP B.V. de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in werking gesteld om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeengekomen.

 

Assessmentkandidaten

Van elke assessment kandidaat wordt een dossier gemaakt. Hierin wordt in ieder geval alle rapportage opgenomen betreffende kandidaat. Tevens wordt in het dossier opgenomen: persoonlijke gegevens, korte gespreksnotities, correspondentie met en van kandidaat, ingezet instrumentarium. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk door AVOP medewerkers, indien dit ten behoeve van de uitvoering van hun functie noodzakelijk is. Ten behoeve van de administratieve verwerking worden persoonsgegevens en voortgangsrapportages tevens opgenomen in het cliëntenvolgsysteem. Ook deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor AVOP medewerkers indien noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie.

Bij aanvang van het traject wordt de kandidaat door AVOP geïnformeerd over welke afspraken zijn gemaakt betreffende de rapportage: aan wie, welke gegevens, op welke wijze (schriftelijk/mondeling), met welk doel en welke periodes. AVOP rapporteert niet over de inhoud van de gesprekken dan wel over de als vertrouwelijk aan te merken informatie.

Elke schriftelijke rapportage over de kandidaat naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever voorgelegd aan de kandidaat. Pas nadat de kandidaat zich schriftelijk akkoord heeft verklaard, wordt de informatie verstuurd.

 

Bewaartermijn dossier

AVOP B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart AVOP B.V. uw dossier twee jaar. Na twee jaar zal uw dossier met persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat. Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht geldt hiervoor een periode van 7 jaar.

 

Geheimhouding

AVOP B.V. en haar medewerkers zijn te alle tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u en van de adviseur. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

 

Inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke, dan wel tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Privacy- en cookieverklaring website

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V., Overschiestraat 59 A, 1062XD Amsterdam, KvK 33246676.

Versie: 1.0 (19 april 2018)

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

De gegevens welke wij van u verzameld hebben (via zowel formulieren als Google Analytics) kunnen ingezien worden door onze websitebouwer: Edit4U Webservices B.V.. Dit met het doel om onze website te kunnen onderhouden en verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.

Gegevensbeveiliging

Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V. of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • Cookie: Sessie cookie Naam: Willekeurig gegenereerde cijfer- en lettercombinatie. Functie: Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de website bij te houden en zo kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie, en geldt slechts voor de duur van het bezoek. Zodra een gebruiker de webbrowser sluit wordt deze cookie verwijderd. Bewaartermijn: Einde van de sessie
 • Cookie: Cookiemelding Naam: accept_cookie Functie: Deze 1st party cookie wordt door onze website ingesteld om toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies vast te leggen. Dit voorkomt dat de cookie-banner opnieuw verschijnt iedere keer dat de gebruiker onze website bezoekt. Deze cookie houdt geen persoonlijke informatie bij. Bewaartermijn: 1 jaar

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • Cookie: Google Analytics Naam: _ga Functie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _ga cookie is het niet mogelijk voor ons om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. Bewaartermijn: 2 jaar
 • Cookie: Google Analytics Naam: _gat Functie: Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gat cookie is het niet mogelijk voor ons om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. Bewaartermijn: 10 minuten
 • Cookie: Google Analytics Naam: _gid Functie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gid cookie is het niet mogelijk voor ons om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. Bewaartermijn: 1 dag

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Adviesgroep voor Organisatie Psychologie (AVOP) B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door telefonisch contact met ons op te nemen via (020) 615 54 56 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op