header image

Philippine de Wit, Senior Organisatieadviseur

Leidinggeven op afstand

Organisatie ontwikkeling

Workshops Samenwerken en leidinggeven op afstand
Stap goed toegerust de ‘nieuwe werkelijkheid’ in met de kortdurende ‘high impact’ workshops van AVOP
 

De wereld ziet er ineens anders uit door Corona. Noodgedwongen beginnen we te leren om op afstand te werken in de anderhalve metermaatschappij. Daarbij doen zich verrassende nieuwe mogelijkheden voor, maar er zijn ook nog vele vragen. Hoe werk je samen en geef je effectief leiding in deze nieuwe werkelijkheid? Hiervoor biedt AVOP een aantal kortdurende, inspirerende workshops, bedoeld voor leidinggevenden, professionals en teams die juist in deze tijd hun toekomst actief willen vormgeven. Deze workshops zijn onderdeel van ons bredere trainingsaanbod en worden op maat uitgewerkt, zodat ze geheel aansluiten op uw specifieke vraag. De workshops worden online gefaciliteerd, maar ‘face to face’ of een hybride vorm is ook mogelijk. Klik hier voor meer informatie over onze online workshops ‘samenwerken en sturen op afstand’

Wilt u een oriënterend gesprek?

Wat levert het op?

Na deelname aan de online (in company) workshops beschikken de deelnemers een concreet plan van aanpak om de kansen die deze crisis biedt aan te grijpen en hun manier van werken, samenwerken en leidinggeven verder te ontwikkelen passend bij deze nieuwe tijd. Afhankelijk van het specifieke doel van de workshop hebben zij meer inzicht in hoe vorm te geven aan:

 • uw eigen visie op de nieuwe werkelijkheid
 • tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • effectief sturen op output
 • het vergroten van vertrouwen
 • versterking van onderlinge samenwerking en communicatie
 • vergroting van eigenaarschap
 • meer bevlogenheid
 • toename van effectiviteit
 • concrete handvatten

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

WAT AVOP VOOR UW ORGANISATIE KAN BETEKENEN

Al bijna vijf decennia is AVOP sparring- en trainingspartner van professionals en verantwoordelijken in organisaties. We hebben kennis van leerprocessen op het niveau van organisatie, groep en individu. Onze aanpak is zakelijk, maar met een sterk menselijke insteek. Waar mogelijk kijken we naar de toegevoegde waarde, niet alleen voor individu en organisatie, maar ook voor de omgeving waarbinnen de organisatie opereert. Deze insteek versterkt de betrokkenheid

 • De trainers zijn ervaren, inventief en communicatief
 • Maatwerk qua omvang en inhoud: we ontwikkelen het met de klant
 • Logisch qua proces en aansluiting op het voorafgaande en het vervolg

In lijn met de doelen van de organisatie en indien mogelijk met de directe omgeving waarbinnen de klant opereert

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

De verschillende beschikbare workshops worden op maat gemaakt, zodat deze optimaal aansluiten bij uw specifieke vraag en organisatiecontext. Tijdens de intakefase sparren we met u graag over de doelen en checken of we uw vraag correct uitleggen. Op basis van uw specifieke doelstellingen  ontwikkelen we  in coproductie maatwerkoplossingen met het accent op ervaringsleren, 'action learning' en originaliteit in de aanpak.

 • Werkvorm is congruent aan de inhoud
 • Theorie is ondergeschikt en bedoeld als kader voor de ervaringen
 • Actiegerichte werkvormen
 • Originele en verrassende insteek en methoden
 • Gericht op het versterken van het groepsgevoel
 • Coproductie: met en voor de deelnemers