header image

Philippine de Wit, Senior Organisatieadviseur

ICT Dienstverlening

Individuele beoordeling

Uw partner in het ontwikkelen van talent.

In geen enkele sector is de War on Talent zo groot als in de ICT-sector. Er is een groot tekort aan goed opgeleide kandidaten en er zijn veel bedrijven die in dezelfde vijver vissen. Daarnaast vergen operationele processen en klantvragen veel van uw dagelijkse werkzaamheden, waardoor er weinig tijd overblijft voor het goed inrichten van uw (groeiende) organisatie.
Talent vinden en behouden vraagt om een specifieke aanpak, die niet ophoudt bij het aannemen van mensen, maar die zich tevens richt op het binnenboord houden van uw Talent. Alleen op die manier is een succesvolle groei van uw business mogelijk.
Juist hierbij kan AVOP helpen: het beste Talent voor uw organisatie selecteren en zorgen dat u het behoudt. Wij doen samen met u waar wij goed in zijn, zodat u kunt doen waar u goed in bent: het bouwen van een succesvol bedrijf.
AVOP combineert jarenlange ervaring op het gebied van binden en boeien van Talent, met specifieke kennis van de ICT-branche. Doordat wij zicht hebben op de laatste trends in de ICT-wereld kunnen wij samen met u passende antwoorden vinden op uw vraagstukken; zowel de strategische vraagstukken als de concretisering hiervan. Wij leveren daarbij altijd maatwerk dat afgestemd is op uw specifieke wensen.

Dienstverlening passend bij uw vraag

Leiderschapsscan binnen de ICT-branche
Het werven en behouden van Talent vraagt allereerst om goed leiderschap. Door onze jarenlange ervaring in leiderschapstrajecten te combineren met specifieke kennis van de ICT-markt, ondersteunt AVOP uw leidinggevenden hun medewerkers te motiveren, uit te dagen en te ontwikkelen. Hiertoe heeft AVOP een leiderschapsscan ontwikkeld, gericht op de ontwikkeling van uw leidinggevende/ management.
Het programma van deze scan bestaat uit twee fasen, eventueel uit te breiden met een derde fase.
In de eerste fase wordt er een inventarisatie gemaakt van de leidinggevende capaciteiten en leider-schapsvoorkeuren van de deelnemer; dit door middel van online tools en bij voorkeur aangevuld met een verdiepend gesprek met één van onze adviseurs.

In de tweede fase worden de capaciteiten en competenties van de leidinggevende uitgediept in een game van een hele dag met veel feedback, evaluatie- en leermomenten.
In een rapportage worden de bevindingen van fase 1 en fase 2 bij elkaar gebracht, om zo een scherp en duidelijk ontwikkeladvies te formuleren voor de verdere ontwikkeling van leiderschap.
In de derde fase dient de rapportage als basis voor verdere ontwikkeling, zowel op groeps- als op individueel niveau, door middel van (e-)coaching en training. De leiderschapsscan kan tevens geïntegreerd worden als onderdeel in een uitgebreider leiderschapstraject

De juiste match voor uw bedrijf
AVOP kan u helpen om het juiste DNA binnen het bedrijf te krijgen. Vaak blijkt dat vaardigheden alleen niet voldoende zijn om succesvol te zijn binnen een bedrijf. Door gebruik te maken van een breed palet aan tools en diensten kijken wij of er een klik is tussen de wensen van het bedrijf en de wensen en behoeften van een potentiële werknemer. Van e-assessment, tot een volledig assessmentprogramma met op uw bedrijf en situatie toegespitste rollenspelen; wij zorgen voor een programma dat de match zo goed mogelijk in kaart brengt. Door te kijken naar typische persoonlijkheidskenmerken die zowel binnen de ICT als binnen uw bedrijf nodig zijn, vergroten wij de kans op een succesvolle match en een duurzame werkrelatie.

Persoonlijke ontwikkeling binnen de ICT-branche
Een van de belangrijkste pijlers om uw Talent te behouden, is hen verder te ontwikkelen en hen uit te blijven dagen. AVOP kan uw mensen helpen met persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken. Doordat wij altijd specifiek afstemmen met de deelnemers is ieder ontwikkelingstraject op maat gemaakt. Denk daarbij aan individuele coaching, groepscoaching of een training op het gebied van specifieke vaardigheden, zoals persoonlijke effectiviteit.

 

 

 

 

Wilt u een oriënterend gesprek? Boek direct een assessment