header image

Stefan Heinis, Partner

Organisatie ontwikkeling

Effectieve organisatieontwikkeling richt zich op de relatie tussen individuele ontwikkeling en de uitdagingen van de organisatie. Essentieel is dat werkwijze en doelstelling op dit snijvlak congruent zijn. Het is zaak om mensen in het verandertraject reeds uit te nodigen en te stimuleren om gewenst gedrag te tonen, bijvoorbeeld als het gaat om eigenaarschap. AVOP fungeert daarbij als kritische sparringpartner die juist dat facet van verandering borgt. We zijn faciliterend, stimulerend, opbouwend én kritisch, maar nemen nimmer over.