header over

Maatschappelijk betrokken

Jaarlijks adopteren wij als AVOP een goed doel. Hierin kunnen wij onze puur menselijke kant volledig kwijt. Wij bieden goede doelen organisaties belangeloos onze expertise aan om hen (verder) te helpen.
Organisaties die wij onze support hebben gegeven:

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)

Vrijwilligers Centrale Amsterdam is een stedelijke organisatie en bestaat ruim 25 jaar. De belangrijkste activiteiten van de VCA zijn: bemiddeling van vrijwilligers, het adviseren van vrijwilligersorganisaties en de promotie van vrijwilligerswerk. Daarnaast geven de medewerkers van VCA ook voorlichtingen, trainingen en workshops, voeren ze projecten uit waarmee bepaalde doelgroepen extra aandacht krijgen en ontwikkelen zij innovatieve producten.
De bedoeling van de VCA is om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen zich maatschappelijk nuttig te maken om daarmee maatschappelijke organisaties te versterken. De VCA verbindt mensen en vrijwilligersprojecten met elkaar, zodat ze iets voor elkaar kunnen betekenen.
Bij de VCA werken gedreven mensen, mensen met een passie en een overtuiging, met geloof in mensen en in het belang van een goede samenleving. Kijk vooral op de website van de VCA: www.vca.nu voor meer informatie en, wie weet, voor vrijwilligerswerk.

Stichting Life Goals

Stichting Life Goals is de trotse organisator van de Homeless World Cup 2015. In samenwerking met het Leger des Heils, Gemeente Amsterdam en sportmarketingbureau SportsGen wordt dit wereldkampioenschap straatvoetbal voor dak- en thuislozen in de zomer van 2015 georganiseerd. Het tien dagen durende toernooi is in 2003 ontstaan en inmiddels uitgegroeid tot een multicultureel voetbalfestival met meer dan negenhonderd deelnemers uit zeventig landen. De Homeless World Cup is life changing. Het biedt dak- en thuislozen uit de hele wereld een kans op een beter bestaan.
Meer info over de Homeless World Cup: www.hwc2015.nl.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding heeft een speciaal programma voor ondernemers gemaakt, waarbij deze KWF zakenvrienden, een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van deze vreselijke ziekte. De bijdrage van AVOP gaat concreet naar een onderzoeks- programma, waar we zelf voor gekozen hebben. Op deze wijze willen we onze betrokkenheid laten zien bij dit voor iedereen zo belangrijke onderwerp.
Meer info: www.kwfkankerbestrijding.nl

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is een organisatie ten dienste van mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap.
Meer info: www.onstweedethuis.nl

Stichting De Volksbond

Stichting De Volksbond versterkt de positie en regie van (voormalig) dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare cliënten.
Meer info: www.volksbond.nl

Resto van Harte

Resto van Harte is een onafhankelijke organisatie die investeert in het vergroten van de leefbaarheid in wijken en steden in heel Nederland.
Meer info: www.restovanharte.nl

De Stichting Ninos Peruanes

De Stichting Ninos Peruanes zet zich in om extreem verwaarloosde kinderen in en rondom Cusco in Peru een beter leven en een betere toekomst te geven.
Meer info: www.stichtingninos.com

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op