header image

Ardine Verhoog, Adviseur

Executive coaching

Individuele ontwikkeling

Wie ‘hoger op de ladder’ stijgt, krijgt minder tegenspraak en kritiek. Tegelijkertijd groeit de impact van het eigen handelen. Ook de complexiteit van de vraagstukken en krachtenvelden neemt toe. Wie een eindverantwoordelijke positie bekleedt, heeft vaak binnen de organisatie geen mogelijkheid om vertrouwelijk en op ooghoogte eigen twijfels en dilemma’s te bespreken. Voor hen is executive coaching bedoeld.

Wilt u een oriënterend gesprek? Onze coaches

Wat levert het op?

De specifieke doelen van de coachee zijn het uitgangspunt. Maar de coach werkt altijd aan vergroten van het zelfbewustzijn, realistisch zelfinzicht en het onderkennen van (grenzen aan) de eigen beïnvloedingsmogelijkheden. Dat doen we nadrukkelijk in samenhang met de context van de coachee. De insteek is het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking tussen die context, persoonlijke eigenschappen en de effectiviteit van het handelen.

 • Toegenomen zelfinzicht en effectiviteit
 • Mogelijkheid tot sparren die binnen de organisatie ontbreekt
 • Concreet onderzoek en uitwerking van veranderkundige en organisatiethema’s
 • Inzicht in eigen patronen en de mogelijkheid om die te veranderen
 • Vrijheid om zonder repercussies twijfels en onzekerheden te kunnen benoemen en bespreken

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP combineert inzicht in mensen met kennis van organisaties. We brengen psychologische invalshoeken en bedrijfskundige kennis samen. Ook zijn wij ons ervan bewust dat er niet maar één waarheid is. Vanuit dat inzicht gaan we ‘eclectisch’ te werk door gebruik te maken van verschillende methoden  en werkwijzen. Leidraad is dat we uitgaan van én op zoek gaan naar de mogelijkheden van mensen.

 • Ervaren coaches met hoge mate van senioriteit
 • Pragmatisch, realistisch, empathisch en wendbaar
 • Uitgebreid netwerk, in veel verschillende sectoren
 • Van verschillende markten thuis (werkwijzen, theorieën, literatuur et cetera)
 • Wanneer nodig inzetten van verschillende expertises

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

In een eerste gesprek onderzoeken we de vraag en de context van de potentiële coachee en gaat deze met de coach na of ze met elkaar de samenwerking aan kunnen gaan. Er moet immers voldoende vertrouwen van beide kanten zijn om een zo persoonlijk traject met elkaar in te gaan.

Daarna worden afspraken gemaakt over de opzet van het traject. De urgentie van de coachee en diens vraag bepalen de frequentie en doorlooptijd.

 • Wanneer de urgentie plotseling ontstaat, kan op korte termijn een afspraak gemaakt worden.
 • De invulling van elke afspraak kan variëren van ‘sparren’, samen een vraagstuk beantwoorden en vertalen naar concrete maatregelen tot een spiegel voorhouden of de horizon verkennen (wat wil en kan ik op de langere termijn).