header image

Stefan Heinis, Partner

Rijnlands Assessment

Individuele beoordeling

Het Rijnlands assessment is een assessmentvorm waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat gekoppeld wordt aan de behoefte van de organisatie. Het assessment bestaat uit twee modules. In de eerste module staan de drijfveren en de persoonlijkheid van de kandidaat centraal. Deze worden in de tweede module in verband gebracht met de verwachtingen van de organisatie.

Wilt u een oriënterend gesprek? Boek direct een assessment

Wat levert het op?

Het Rijnlands assessment resulteert in een match tussen de organisatie en de medewerker. Daarbij komt de medewerker terecht op een plek waar hij tot zijn recht komt, en kan de organisatie niet alleen gekwalificeerde, maar ook intrinsiek gedreven medewerkers benoemen.

 • Medewerkers kiezen bewust voor een carrièrestap
 • Ontwikkeling van zelfselecterend vermogen
 • Een assessmentvorm passend bij het principe van zelfsturing
 • De juiste persoon op de juiste plek
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Acceptatie en draagvlak bij reorganisaties

Waarom AVOP?

Wat AVOP voor uw organisatie kan betekenen

AVOP daagt middels kritische (loopbaan)coaching  de medewerker uit om na te denken over de selectieprocedure in relatie tot persoonlijke drijfveren, capaciteiten, sterktes en zwaktes. Door de bewustwording los te koppelen van de selectie kunnen medewerker onbevangen reflecteren, waardoor diepgang ontstaat. In een later stadium matchen we het persoonlijk profiel met de uitgangspunten van de organisatie. Dit resulteert in een onafhankelijk en objectief advies.

 • Vernieuwende assessmentvorm passend bij deze tijd van meer verantwoordelijkheid, eigen regie en eigenaarschap van de medewerker
 • Grondige diagnose van de organisatie
 • Ervaren adviseurs met zowel psychologische als bedrijfskundige achtergrond
 • Combinatie van (loopbaan)coaching en assessment
 • Professioneel op basis van beproefde methoden en door Cotan gecertificeerde persoonlijkheidstesten
 • Vaste accountmanager en vast klantteam

Heeft u interesse? Bel (020) 615 54 56 of mail naar info@avop.nl

Hoe gaan we te werk?

Bij het Rijnlands assessment werken we met twee modules. De eerste is gericht op de medewerker en is vertrouwelijk van aard. In de tweede module wordt een verband gelegd tussen de capaciteiten, persoonlijkheid en motivatoren van de medewerker en de eisen van de organisatie. De modules samen resulteren in een geïntegreerd assessmentrapport. Bij de ontwikkeling en uitvoering werken wij  het liefst in een co-productievorm.

 • Coproductie met de opdrachtgever
 • Modulaire opbouw
 • 'In house'-mogelijkheden
 • Aansluitend op organisatieontwikkel-projecten, bijvoorbeeld bij reorganisaties
 • Assessmentvorm is congruent met meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen
 • Resultaten uit de bewustwordingsmodule zijn vertrouwelijk
 • Geïntegreerd maatwerkassessmentrapport