header over

WZU Veluwe

Ontwikkeltraject Teamleider

Stichting Protestants-Christelijke Woonzorg Unie Veluwe (WZU Veluwe) biedt zorg en ondersteuning aan ouderen, zowel in hun eigen woning, als zij in een zorgcentrum wonen of in een zorgwoning. Het zorggebied van WZU Veluwe betreft de Veluwe. WZU Veluwe ziet zich geconfronteerd met indringende veranderingen in en van het zorgstelsel. Reden voor de organisatie om zich te bezinnen op de huidige situatie, gezien in het perspectief van de toekomst, en de consequenties daarvan. Een breed scala aan ontwikkelingen op verschillende gebieden wordt ingezet, met als doel WZU Veluwe toekomstbestand te laten zodat zij zorg en ondersteuning kunnen blíjven bieden aan de ouderen op de Veluwe. Ontwikkeling van mensen in samenhang met organisatieontwikkeling, was een van de projecten die WZU Veluwe startte, vanuit de overtuiging dat het de mensen zijn die het doorslaggevend verschil bepalen. Bij dat project koos WZUVeluwe AVOP als samenwerkingspartner.

Vraag

De vraag van WZU Veluwe betrof in eerste instantie de teamleiders. Om teamleiders te faciliteren te voldoen aan de nieuwe verantwoordelijkheden, zet WZU Veluwe een ontwikkeltraject in. Dat traject omvat als eerste de mogelijkheid tot het deelnemen aan een assessment, en in het verlengde van de assessments, een leerprogramma dat is toegesneden op de leerbehoefte van de teamleiders.  De ontwikkelingsassessments zijn ingebed in een samenhangend proces dat uiteindelijk leidt tot het in functie komen van de teamleiders, én tot ontwikkelen en uitvoeren van een management developmenttraject.

Aanpak

 • samen met WZU Veluwe  is de nieuwe functie-invulling van de teamleider ‘vertaald’  naar het nieuwe competentieprofiel voor de teamleider;
 • in een bijeenkomst met alle  teamleiders is dat profiel doorgesproken en ‘ eigen’  gemaakt.

Persoonlijke ontwikkeling

 • iedere teamleider krijgt  de mogelijkheid tot het deelnemen aan een ontwikkelassessment voor de functie van teamleider.
  Iedere teamleider kan daarnaast ook aangeven of hij of zij ook geassesst wilde worden voor  een andere functie  binnen WZU Veluwe, of wellicht een andere functie buiten WZU Veluwe;
 • in het verlengde van het assessment en van de assessmentrapportage  vindt een coachingsgesprek plaats tussen de teamleider en de betreffende assessmentadviseur. In dat gesprek worden de inzichten uit het assessment nader besproken, evenals op welke wijze de teamleider consequenties wil  verbinden aan die inzichten. Daarnaast wordt besproken hoe de  teamleider kan werken aan zijn of haar ontwikkelpunten. Het gesprek is daarmee ook nadrukkelijk een voorbereiding op het ontwikkelgesprek dat de kandidaat met haar of zijn leidinggevende heeft, en input voor het POP-gesprek.

Organisatieontwikkeling

 • Nadat afronding van alles assessments stelt AVOP een overall-rapportage op, waarin de inzichten uit alle assessments worden ‘opgetild’  naar het niveau van de organisatie, en zicht wordt verkregen in de sterktes en de zwaktes van het leidinggevend kader afgezet tegen de opdracht voor de WZU Veluwe;
 • Op basis daarvan wordt duidelijk welke leermodules deel kunnen gaan uitmaken van eengezamenlijk  leertraject voor de teamleiders.

Resultaat

 • Een aantal teamleiders heeft besloten niet meer te opteren voor de functie van teamleider, maar een andere functie te ambieren. Een aantal teamleiders realiseerde zich dat zij of hij niet per definitie geschikt was voor de functie van teamleider (zowel naar capaciteiten als naar affiniteiten), maar besloot desondanks toch als teamleider te willen functioneren. Net als voor alle teamleiders geldt ook voor deze groep dat zij beoordeeld worden op hun functioneren;
 • Herschikking van teams van teamleiders, mede rekening houdend met sterktes en zwaktes van de teamleden;
 • Houvast en handvatten voor individuele ontwikkeling van de teamleider, in samensprak met zijn of haar leidinggevende;
 • Een leertraject dat mede gebaseerd is op de inzichten uit de assessments.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op