header over

Arkin

Mobiliteitsprogramma

Arkin is al jaren een van de grotere ggz-instellingen van Nederland en beschikt over zeer brede en gevarieerde expertise.

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt Arkin goede zorg voor alle cliënten. Zeker ook voor de meest kwetsbare cliënten en voor cliënten die de expertise van meerdere specialismen van Arkin nodig hebben. Want juist in de specialistische zorg voor deze complexe cliënten komt de breedte van Arkin volledig tot zijn recht. Arkin herbergt 12 specialistische ‘merken’, waaronder Jellinek en Mentrum.

 

Vraagstelling:

Arkin wil gebruik maken van het volledig potentieel van haar mensen. Dit initiatief sluit aan bij de investeringen die Arkin doet om medewerkers te blijven binden en boeien en hun meerwaarde ten dienste te stellen aan de organisatie en haar cliënten.

Volgende vragen in dat verband spelen:

  • Hoe kunnen we tijdig mensen bereiken die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan?
  • Hoe kunnen wij hen helpen scherp te krijgen aan welke voorwaarde de volgende stap moet tegemoet komen, wat zij willen in hun loopbaan en in deze levensfase?
  • Hoe kunnen wij hen helpen om de stap te zetten om te onderzoeken of dat binnen Arkin kan?

 

Aanpak

Leidinggevenden werden op meerdere momenten benaderd om hun medewerkers attent te maken op het mobiliteitsprogramma. Ook was op de jaarlijkse ‘Carrièredag’ een ‘stand’ van de mobiliteitsafdeling ingericht.. Verder is aan dit programma aandacht gegeven via het intranet. Interessant is nog dat de gemeente Amsterdam in middels een subsidieaanvraag) een serieus te nemen deel van de funding voor haar rekening heeft genomen.

Concreet vond er eerst een ‘intakegesprek’ plaats met een mobiliteitsadviseur en werd met de medewerker besproken welke route passend is:

  1. Kompasgesprek: Het ‘Kompasgesprek’ is een verfrissend en verdiepend gesprek waarin je met een professionele coach de balans opmaakt voor jezelf. Waar sta je op dit moment in je werkleven? Wat heeft de afgelopen tijd je gebracht en hoe zit je in je energie? Hoe wil je vanaf hier verder en wat heb je daarvoor nodig? Vanuit de ‘helikopter’ maar ‘dicht bij jezelf’ reflecteer je op je vitaliteit, loopbaan en persoonlijk leiderschap
  2. Workshops: deze bestaat uit 3 aparte dagdelen waar telkens ander onderwerp focus kreeg: 1. Kwaliteiten ontdekken, 2. Waarden en ‘purpose’3. Persoonlijk en professioneel perspectief. Bij de 3de bijeenkomst zijn medewerkers van het mobiliteitsbureau aanwezig om mee te denken over mogelijkheden binnen Arkin en ‘deuren’ te openen binnen andere afdelingen.

 

Resultaat

In dit programma hebben 16 kompasgesprekken plaatsgevonden en 24 medewerkers hebben in 3 series van 3 workshops deelgenomen.

Het programma heeft er aan bijgedragen dat 82,5 % van deze medewerkers voor Arkin behouden zijn. 27,5 % van de deelnemers heeft een andere functie binnen Arkin gevonden of combineert de huidige werkzaamheden met externe activiteiten.

 

Deelnemer aan de workshops: Rink

'Doordat ik workshops had gevolgd wist ik waar ik van nature energie van krijg, wat mijn kwaliteiten zijn en wat bij mijn persoonlijkheid past. Dit maakt dat ik nu binnen Arkin een combinatierol ben gaan vervullen: drie dagen veldwerker en één dag voor preventie. De perfecte combinatie voor mij!'

 

Erik van Berkhout

mobiliteitsadviseur/ corporate recruiter

'Deskundigheid, professionaliteit en de menselijke maat, dat is wat het fijn maakt om met AVOP samen te werken’

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op