header over

Arkin

Organisatieontwikkeling

Richting bepalen en ruimte geven: het motto van Apollo, het leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma van en voor Arkin

Arkin is al jaren een van de grotere ggz-instellingen van Nederland en beschikt over zeer brede en gevarieerde expertise.

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt Arkin goede zorg voor alle cliënten. Zeker ook voor de meest kwetsbare cliënten en voor cliënten die de expertise van meerdere specialismen van Arkin nodig hebben. Want juist in de specialistische zorg voor deze complexe cliënten komt de breedte van Arkin volledig tot zijn recht. Arkin herbergt 12 specialistische ‘merken’, waaronder Jellinek en Mentrum.

Arkin heeft AVOP gevraagd een leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren in nauwe samenwerking met Arkin.

Met als vraagstelling: hoe sturen wij als Arkin-leiders en -managers met elkaar zodanig dat we onze medewerkers in een plezierig werkklimaat ruimte geven voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, en tegelijkertijd het (ervaren) spanningsveld met kwaliteitseisen, financiën en externe druk adequaat te hanteren?

Motto voor dat leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma: Richting bepalen en Ruimte geven. En zo ontstond Apollo: een programma met een doorlooptijd van 15 maanden, waarin 132 managers en 27 directeuren deelnamen aan 10 modules. Doelen onder meer: vergroten van management- en bedrijfsvoeringsvaardigheden; kennismaken met managers over de merken heen en Arkin-breed leren; oplossen van problemen binnen het eigen merk, versterken van duaal management waar relevant; verbeteren medewerkerstevredenheid; verbinding creëren tussen managementlagen, maar ook tussen merken en centrale stafdiensten.

Rode draden in werkwijze en dilemma’s van Apollo:

 • Het managen van (vermeende) tegenstrijdige belangen:
  • Inhoud & kwaliteit versus geld
  • Arkinbelang versus eigen merk-belang
  • Werkgeversbelang versus werknemersbelang
  • Lange termijn versus korte termijn
  • Lijn versus staf
 • Steeds uitgaand van de 3 rollen van de leidinggevende: manager, strateeg, leider
 • Vanuit 3 perspectieven: ik, het vraagstuk, de ander
 • En de lichaamsdelen: met hersens, hart en handen.

Het was een enerverend en inspirerend programma, Apollo. Intens en intensief, en zoals het gaat in het leven niet altijd gladjes verlopen of zonder slag of stoot. Met een gemiddelde score over 10 modules van 4,15 op een 5-puntsschaal kunnen we echter zeggen dat het de deelnemers aan Apollo veel heeft gebracht. Wat we in de loop van het programma toenemend constateerden: dat zowel bewustwording van de eigen positie als manager, als het verantwoordelijkheidsgevoel als leider is toegenomen. Maar ook dat de onderlinge verbinding Arkin-breed enorm is toegenomen.

Anny Hartstra

HR-directeur

"AVOP ervaar ik als een bureau voor organisatieontwikkeling, en een leiderschapsprogramma krijgt dan ook vorm in dát perspectief. Ook dáárom is samenwerking tussen Avop en Arkin noodzakelijk en voorwaardelijk: welke zijn de thema’s van de organisatie, en hoe kan het leiderschapsprogramma bijdragen aan verdere ontwikkeling van Arkin."

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op