header image

Philippine de Wit, Senior Organisatieadviseur

Fleet Review

Organisational assessment

Uw werkveld is sterk in beweging, uw organisatie moet met de ontwikkelingen kunnen meebewegen. Zijn uw medewerkers daarvoor toegerust? Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de overallperformance, competenties en ontwikkelpunten? Of weten waar de medewerkers van een bepaald bedrijfsonderdeel staan? Dan biedt AVOP u door middel van de vlootschouwmethode snel en gestructureerd een transparant overzicht.

Exploratory conversation?

What does it bring?

Een vlootschouw is een momentopname van de (gehele) organisatie. U kunt zien waar de medewerkers staan ten opzichte van de gewenste (nieuwe) vaardigheden en competenties.  Op basis van persoonlijke input van de leidinggevende, voortgangsgesprekken van HR en beeldvorming van andere belanghebbenden schetsen we een helder plaatje van de belangrijkste competenties die werknemers bezitten.

 • Cultuurinterventie voor het bevorderen van feedbackgedrag onder managers
 • Inzicht in de overallperformance van de medewerkers
 • Discussieplatform voor managers
 • Inzicht in het functioneren van uw organisatie ten opzichte van de gewenste competenties

Why Avop?

What Avop can do for your organisation

AVOP begeleidt al jaren managers, HR-profes-sionals en beleidsmakers bij het goed in beeld krijgen van de organisatie. We hebben daarbij oog voor zowel beleidsmatige als persoonlijke dimensies. De vlootschouw is een snel en betrouwbaar middel om zowel het functioneren als de tevredenheid van medewerkers te meten door een structuur te bieden waarbinnen het eigen referentiekader van de managers wordt benut.

 • Doelgerichte samenwerking met uw organisatie
 • Structuur voor verhelderende discussies
 • Professionele begeleiding, met aandacht voor mens en organisatie
 • Thematieken vooraf in samenspraak bepaald

Interested? Call (020) 615 54 56 or mail to info@avop.nl

How do we work?

AVOP bundelt de collectieve kennis en expertise en heersende opvattingen van managers om een scherp beeld te krijgen van uw organisatie. Op basis hiervan ontwikkelen we een werkvorm en begeleiden we het proces om aanwezige competenties in kaart te brengen. De (in de toekomst) gewenste competenties bepaalt u zelf. Om dit proces goed te borgen is een duidelijke intake nodig, zodat iedereen weet over welke onderwerpen het gaat.

 • Intake om doelen te bepalen
 • Opstellen van format en werkvorm
 • Betrekken van key-medewerkers om de werkvorm verder te stroomlijnen
 • Tijdsbeslag van 1 á 2 werkdagen, afhankelijk van de onderzoeksomvang
 • Opstellen van een rapport over de vlootschouw
 • Terugkoppeling met de betrokkenen