header over

De Bijenkorf

Vlootschouw

De Bijenkorf is al ruim 140 jaar een sterk merk met vier merkwaarden; Klantgericht, Inspirerend, Stijlvol en Premium. De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belevenis maakt. De Bijenkorf streeft naar het steeds verder vergroten van het aanbod topmerken en luxe merken. Daarnaast ligt een belangrijke focus op de verdere groei en ontwikkeling van de webshop.

Vraagstelling

Gezien deze nieuwe rol van Buying wilde de Bijenkorf een vlootschouw organiseren. Doel was helder te krijgen waar Buying nu staat en op welke manier de afstand tussen ‘ist en soll’ overbrugd kan worden, zodat Buying haar nieuwe rol optimaal kan gaan vervullen en daarmee een actieve bijdrage levert aan het realiseren van de strategie, een high end warenhuis. De uitkomsten van de assessments dienen als input voor zowel een individueel als ook een groepsontwikkelingstraject.

Aanpak

Definiëren nieuwe rol buying
Een eerste en essentiële stap in het proces is geweest om helder te krijgen wat de nieuwe rol van Buying concreet inhoudt, om vervolgens een nieuw functie- en competentieprofiel op te stellen. Dit profiel vormde de meetlaat waar in deze vlootschouw de huidige populatie van de buying “tegenaan is gehouden”. Dit hebben wij gedaan door twee workshop te organiseren met de directie en HR.

Maatwerk ontwikkelassessment

In totaal hebben 32 deelnemers het ontwikkelassessment doorlopen. Het ontwikkelassessment diende precies datgene te meten wat van belang is voor de nieuwe rol van een buyer. Het assessment is dan ook op maat gemaakt om naadloos aan te sluiten bij deze nieuwe functie en context van buying binnen de Bijenkorf.

Informatiebijeenkomst

Om de deelnemers nader te informeren over het ontwikkeltraject en de rol van het ontwikkelassessment in dat proces is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was om deelnemers goed voor te bereiden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen en mogelijke weerstand verminderen.

Uitvoering

Het uitnodigen en inplannen van de deelnemers heeft het projectbureau van AVOP verzorgd en de ontwikkelassessments zijn uitgevoerd door een dedicated team van adviseurs. AVOP heeft in het ontwikkelassessment een breed instrumentarium ingezet met speciaal voor de Bijenkorf ontwikkelde cases/rollenspellen. Op basis van het ontwikkelassessment is een maatwerkrapport opgesteld op de gedefinieerde competenties met concrete en heldere (ontwikkel)adviezen.

Overall rapportage

In een overall-rapportage zijn de inzichten uit alle afgenomen assessments omgezet tot een beeld voor de groep buying als geheel. Deze rapportage kan worden gezien als een managementrapportage op geaggregeerd niveau, die gebruikt kan worden bij het inrichten van een gezamenlijk opleidingstraject voor alle buyers, maar ook inzichten geeft in sterktes/zwaktes van de groep als geheel en daarmee inzicht kan geven in de eventuele noodzaak tot aanvullende maatregelen op organisatieniveau.

Resultaat

Een vlootschouw met een duidelijk en helder overzicht van alle buyers binnen de Bijenkorf. Een ranking op basis van competentiescores en ontwikkelpotentieel. Op individueel niveau een heldere rapportage met concrete uitspraken op competenties en ontwikkeladviezen als het gaat om waar de buyer staat ten opzichte van het nieuwe profiel. Daarnaast een overall rapportage die als input heeft gediend voor het verder vormgeven van de ontwikkeling van de buyers op groepsniveau. Bepaalde competenties waren namelijk op groepsniveau minder ontwikkeld dan anderen. Deze rapportage heeft de afdeling HRD gebruikt om dit ontwikkeltraject daadwerkelijk vorm te geven.
Vervolgens is AVOP ook gevraagd de kwaliteiten en ontwikkelpotentieel van het gehele salesmanagementorganisatie in kaart te brengen, het ging hier in totaal om 72 ontwikkelassessments en ook daarbij hebben wij een overall rapportage verzorgd.

 

Ramon de Kok

HR Directeur de Bijenkorf

“De aanpak van AVOP is er op gericht om zowel de context van de vraag, als ook de belevingswereld van de ondervraagden zo goed mogelijk te leren kennen. Op deze manier zijn ze in staat geweest dicht bij de kern van de bedrijfsvoering te komen en de juiste vragen te stellen of situaties te creëren die we als de Bijenkorf inzichtelijk wilden krijgen. De stappen die daardoor genomen konden worden, hebben geleid tot stappen in de ontwikkeling van individuen en het team in de richting die is voorzien."

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op