header over

Dentons Boekel

Maatwerk E-assessment Tool

Dentons Boekel is een middelgroot advocaten- en notarissenkantoor gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas en in de Londense City. Het kantoor kenmerkt zich door korte communicatielijnen, een grote mate van specialisatie en een hoog niveau van juridische dienstverlening. Dentons Boekel is groot genoeg om internationaal te opereren en tegelijkertijd klein genoeg om flexibel en snel te zijn. Ze zijn een ambitieus kantoor met een open en informele werksfeer. Ze houden het persoonlijk en leveren werk waar cliënten graag voor terugkomen.

Vraagstelling

Hoe kan Dentons Boekel haar huidige selectie procedure aangaande de advocaat-stagaires verder optimaliseren, zowel kwalitatief als ook qua (kosten)efficency.

Aanpak

Wij hebben voorgesteld om te gaan werken met een maatwerk online selectie-assessment met een automatisch gegenereerde rapportage. Deze rapportages kunnen door de professionele recruiters van Dentons Boekel, nadat zij zijn getraind, zelf worden geïnterpreteerd.
Dit brengt niet alleen een kostenbesparing met zich mee, maar stelt Dentons Boekel nog sneller en flexibeler te kunnen opereren in de selectieprocedures voor schaars talent. De automatisch gegenereerde rapportage zijn helder en gebruiksvriendelijk. De rapporten hebben daarnaast ook de ‘look and feel’ van Dentons Boekel gekregen.
Om het maatwerk online programma te ontwikkelen hebben wij allereerst samen met Dentons Boekel in een workshop de relevante competenties geselecteerd en vervolgens zijn deze ook geoperationaliseerd in concrete gedragsankers.
Aangezien commerciële gedrevenheid, een belangrijke competentie, in de voormalige opzet van de procedure lastig te toetsen was, hebben wij een tweetal maatwerk cases/rollenspellen ontwikkeld welke nu standaard onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Wij hebben de betreffende selecteurs ook aanvullend getraind voor interpreteren van de betreffende cases.

Resultaat

Een geoptimaliseerde selectieprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van de maatwerk casus gericht op het zichtbaar maken van de meest relevante competenties en een online selectieassessment (bestaande uit capaciteitentesten, persoonlijkheid en drijfveren) met een maatwerkrapportage waarbij de scores op de specifieke competenties van Dentons Boekel worden weergegeven scorend op het vastgestelde ideaalprofiel.

Lieneke Scheele

HR Manager Boekel

"Het in samenwerking met AVOP ontwikkelde e-assessment heeft onze selectieprocedure van advocaat-stagiaires sterk geoptimaliseerd. Deze maatwerk e-assessmenttool is geïntegreerd in onze selectieprocedure, waar wij nu tevens speciaal voor ons ontwikkelde cases inzetten."

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op