header over

Alain Verbeek

Partner

Alain Verbeek is partner en adviseur bij AVOP. Na zijn studie Arbeids- en Organisatie Psychologie werkte hij enige jaren bij GITP Bedrijfspsychologie en heeft daarna de overstap als adviseur gemaakt naar AVOP. In de jaren dat hij verbonden is aan AVOP heeft hij zich in de brede zin ontplooid als HRM-adviseur met het accent op assessment, coaching/loopbaanbegeleiding en training (zowel proces als inhoudelijke trainingen). Het werken met groepen en individuen en alle begeleiding en advisering daarom heen vindt plaats tegen de achtergrond van de werkcontext. Dat is geen beletsel om voor hem met hen persoonlijk te zijn. Als assessmentadviseur wil hij diepgang en daardoor kwaliteit toevoegen door in te gaan op persoonlijke ontwikkelthematiek die bij voorbeeld speelt bij het leiding geven of het beïnvloeden van anderen. Groepcoaching is een werkvorm die hem na aan het hart ligt omdat het deelnemers ‘ triggert’ om zich over zichzelf te buigen. Als begeleider ben je enerzijds een buitenstaander (die professionele distantie moet bewaren) en anderzijds sta je midden in de groep omdat je meevoelt met wat zij ervaren. Daarnaast verzorgt hij binnen diverse organisaties en instituten (profit zowel als non profit) leiderschapsontwikkelingstrajecten soms gecombineerd met cultuurverandering. In de loop der jaren heeft hij ontdekt dat zijn kracht in het contactgemak ligt; een mix van openheid, spontaniteit waardoor het vertrouwen relatief snel komt en hij gelegitimeerd is om direct te mogen zijn.