header over

Daniel van Helden

Adviseur

T -  020 6155456
E -  info@avop.nl

Daniel van Helden is betrokken, sociaal, mensgericht, positief-kritisch, maar evengoed snel afgeleid, perfectionistisch. Dit zijn kenmerken die hem als professional en als mens typeren. Passie voor het selecteren en het ontwikkelen van mensen hebben hem vanuit zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie en jarenlange ervaring bij verschillende assessmentbureaus, gebracht tot associate adviseur bij AVOP. Een reële kijk op de maakbaarheid van de mens en organisaties stellen hem in staat, om vanuit de context een eerlijk beeld te krijgen van kandidaten als het gaat om inpasbaarheid en realistische persoonlijke groei. Specifiek hecht hij daarbij waarde aan het bewerkstelligen van een persoonlijke klik met kandidaten en het creëren van een vertrouwenwekkende setting. Vanuit daar ontstaat de ruimte voor de diepgang en de inzichten die nodig zijn om de kernkwaliteiten, drijfveren en ontwikkelpunten van een kandidaat in relatie tot de context van de organisatie, in beeld te krijgen. Zijn adviezen vormen een combinatie van geloof in noeste arbeid, doorzettingsvermogen, “meten is weten”, gedrevenheid, maar ook acceptatie en realisme als het gaat om de weerbarstigheid van de praktijk en de hardnekkigheid van vastgeroeste gewoonten en karaktereigenschappen. Voor hem is een kleine maar doorleefde verandering die past bij het karakter van de kandidaat, de grootste beloning die het werk hem kan opleveren.