header over

Anneke van Til

Partner

Anneke van Til is partner en als adviseur werkzaam op de gebieden organisatieontwikkeling in brede zin.Hierbij valt te denken aan trainingen (met name ‘Wat is Wijsheid’), loopbaanbegeleiding en coaching. Zij heeft Letteren (Communicatiewetenschappen) gestudeerd en een opleiding Bedrijfskunde afgerond. Bij een aantal grote organisaties heeft zij gewerkt als trainer en organisatieadviseur en is zij betrokken geweest bij organisatieontwikkelingstrajecten en reorganisaties. Als extern adviseur werkte zij vervolgens zowel op het gebied van persoonlijke effectiviteit als effectiviteit van teams en organisatie. Zij richt zich vooral op het genereren van interne veranderingskracht binnen organisaties en bij mensen. Dit doet ze daar waar vanzelfsprekend doorgaan op dezelfde voet niet meer aan de orde is.