header over

Bestuurders De Hofsteestichting (de vacature is succesvol vervuld)

Hofsteestichting

De Hofsteestichting is een algemeen nut beogend vermogensfonds met als doel de inkomsten uit het beheerde vermogen te verdelen onder Nederlandse organisaties die een algemeen maatschappelijk belang beogen.
Deze organisaties werken veelal wereldwijd en hebben als doelstelling het verbeteren van de leefomstandigheden en de waardigheid van mensen in materiële en geestelijke zin, o.a. op het gebied van landbouwontwikkeling, gezondheidszorg, onderwijs en missie en zending. Daarnaast ondersteunt de stichting ANBI’s op het gebied van welzijn, zorg en sociale- en maatschappelijke hulpverlening in Noord-Holland. Tevens steunt de stichting kleinschalige culturele en muzikale projecten en andere vormen van ontwikkeling en vorming, in de provincie Noord-Holland. Afbakeningen en beperkingen van het giftenbeleid zijn geformuleerd op de website www.hofsteestichting.nl

De intenties van de stichting zijn samen te vatten in de begrippen “christelijke naastenliefde” voor wat betreft het giftenbeleid en “goed rentmeesterschap” voor het vermogensbeheer.
De stichting heeft thans een giftenbudget van ca. € 1,3 miljoen per jaar.
De stichting is lid van de FIN en onderschrijft de gedragscode van FIN en SBF.

Eind 2016, 2017 en 2018 zullen drie bestuurdersposities vacant komen vanwege het statutaire leeftijdscriterium, waardoor gefaseerd drie huidige bestuurders afscheid zullen nemen.

De functie
De stichting kent een one tier bestuursmodel, met horizontaal toezicht. Het bestuur heeft zonder last of ruggespraak collectieve verantwoordelijkheid voor alle beheersaangelegen-heden van de sterk gediversifieerde beleggingsportefeuille en voor de uitvoering van het giftenbeleid.
Het bestuur vergadert 6 x per jaar, meestal van 10.00 uur – 14.00 uur in Alkmaar. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Benoemingen zullen, na een wederzijdse kennismakingsperiode in de vorm van het bijwonen van 2 vergaderingen, plaatsvinden per 1 januari 2017, medio 2017 en per 1 januari 2018.

Het profiel
Kandidaten hebben hun sporen verdiend als bestuurder en/of zijn nu nog als zodanig actief. De kandidaten zijn in staat maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen te relateren aan de stichting en deze te betrekken op de beleidsvisie.
De nieuwe bestuurders hebben een christelijke levensovertuiging en zijn geïnspireerd door het Evangelie.
Kandidaten zijn aantoonbaar maatschappelijk geëngageerd.
De juiste kandidaten hebben deskundigheid en een actueel netwerk in economische/ financiële/vermogens- of beleggingsactiviteiten of in de onroerend goed sector dan wel in de caritas sector.
Bovendien hebben de beoogde bestuurders tact, gevoel voor verhoudingen, een afgewogen oordeelvorming en een toekomstvisie met respect voor de intenties van de oprichters/ grondleggers van het fonds.
Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling op grond van deskundigheid, ervaring, leeftijd, man/vrouw verhouding en kerkelijke achtergrond.
Een visiedocument inclusief het volledige profiel treft u aan op onze (Hofsteestichting of AVOP) website.


Vergoeding
De vergoeding bestaat uit vacatiegeld en een onkostenvergoeding.

Selectie
De selectieprocedure wordt begeleid door AVOP.
Uw reactie kunt u richten aan de heer P. Keijzer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vóór 27 augustus a.s.
Zijn telefoonnummer is 06 5121 7391.

 

Visiedocument, profiel en procedure De Hofsteestichting

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder

Neem contact op