header nieuws

Blijf op de hoogte

Van het laatste nieuws

Accreditatie voor Leiderschaps- en Organisatieontwikkelingstraject!

Martine Laudy

Leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma voor een zorgorganisatie geaccrediteerd! Dus: mét PE-punten voor behandelaren (psychiaters en psychologen)

Samen met en voor een grote zorgorganisatie ontwikkelt en verzorgt AVOP een leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma. Overkoepelend doel van deze organisatie en leidend voor dit programma: een organisatie zijn waar mensen graag kómen werken, waar ze graag blíjven werken en waar ze zich graag verder willen ontwikkelen!

In het programma onderzoeken leidinggevenden (inclusief RvB) hoe concrete stappen te nemen in het zélf ruimte nemen, en aan professionals ruimte te bieden zodat zij hun drive en expertise kunnen inzetten voor de cliënten: we staan en gáán voor het leveren van kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dáár zit voor de organisatie de grootste opgave én de grootste beloning.

Het betekent ook: omgaan met en soms doorbreken van belemmerende begrenzingen (de grenzen binnen een organisatie immers kunnen belemmerend werken voor een soepele ‘cliëntreis’), lef hebben om ruimte te nemen (bijvoorbeeld door te stoppen met zinloze administratieve handelingen), ruimte zien én benutten bínnen de begrenzingen van noodzakelijk bedrijfsmatig handelen, ruimte voor bottom-up, ruimte voor verschillen van inzicht. Ruimte nemen en bieden betekent óók de bereidheid hebben om waar dat noodzakelijk blijkt weer minder ruimte in te nemen of juist ook af te staan.

Hoe dat allemaal effectief vorm te geven? Ingedikt geformuleerd is de centrale vraagstelling voor het leiderschapsprogramma:

Hoe sturen wij als leidinggevenden

  • zodanig dat we onze medewerkers in een plezierig werkklimaat ruimte geven voor professionele en persoonlijke ontwikkeling…
  • en tegelijkertijd het spanningsveld met kwaliteitseisen, financiën en omgevingsdruk adequaat hanteren?

Leidinggevenden bij een zorgorganisatie zijn vaak óók zorg-professional: psychiaters, psychologen.

Ten behoeve van hen is accreditatie aangevraagd én verkregen! Respectievelijk 30 en 25 PE-punten!

Mocht je geïnteresseerd zijn en wil je meer weten, of denk je dat een leiderschaps-/organisatieontwikkelingsprogramma ook voor jouw organisatie van belang kan zijn: we spreken er graag met je over verder!