header nieuws

Blijf op de hoogte

Van het laatste nieuws

03
May

Programma voor CEO's en eindverantwoordelijke bestuurders

Anneke van Til

Waarom Wat is Wijsheid?

Hoewel het niet direct opvalt, met die overvolle agenda’s, lange werkdagen en het aantal mensen dat een bestuurder/ceo dagelijks spreekt: het kan bést eenzaam zijn aan de top. In die positie is immers niet alles te bespreken met mensen uit de organisatie, en in het privéleven wordt niet altijd écht begrepen wat de positie van eindverantwoordelijke betekent en hoe die uitwerkt voor de persoon zelf.

Natuurlijk zijn er netwerken, maar ook daar is het niet altijd zo verstandig (of zo ‘veilig’) om het achterste van je tong te laten zien. Daarnaast, tijd nemen voor reflectie en afstand nemen: iedereen weet dat dat natuurlijk verstandig en goed is, maar het dóen is wat anders.

Om die redenen, en nadat we het idee getoetst hadden bij een aantal eindverantwoordelijken, hebben we een programma ontwikkeld dat maximaal veilig is, persoonlijk gericht en kwalitatief hoogwaardig, en met beperkte tijdsinvestering (die volle agenda’s!).

Het programma Wat is wijsheid? heeft in de loop van de tijd verder vorm gekregen op basis van de ervaringen van en met de deelnemers, en zal zich ook blíjven ontwikkelen.

 

Uniek aan Wat is Wijsheid

Omdat we ervan overtuigd zijn dat het van grote meerwaarde is om echt open, frank en vrij, ook over persoonlijke twijfels en dilemma’s, te kunnen spreken (júist voor eindverantwoordelijken), is ‘Wat is Wijsheid’ geen ‘open inschrijving’; de groep wordt dusdanig samengesteld dat wie zich aanmeldt, de zekerheid heeft nóóit deelnemers uit dezelfde branche of regio of overlappende netwerken tegen te komen. Met andere woorden: deelnemers hebben zakelijk gezien nooit met elkaar van doen. Er is dus geen mogelijke concurrentie, geen risicovolle kwetsbaarheid.

Daarnaast streven we naar een gelijk aantal deelnemers uit de profit- en uit de not-for-profitwereld, vanuit de gedachte en ervaring dat verschillende invalshoeken en contexten helpen om de eigen werkelijkheid ‘nieuw’ te zien.

““Het is van grote meerwaarde om zo vrijuit te kunnen spreken. Ik zit ook in intervisienetwerken, maar dat is binnen de branche; ook heel waardevol, maar vrijuit spreken is daar niet verstandig.”

 

Thema’s en werkwijze

Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema of vraagstuk. Voorafgaand aan deelname aan het programma wordt met elk van de deelnemers besproken welke thema’s voor hem of haar van belang zijn. Steeds wordt door de begeleider van AVOP het thema voorbereid door ter zake doende literatuur en inzichten in te brengen, waarna de persoonlijke inzichten, twijfels en dilemma’s ingebracht, onderzocht en besproken worden. Zo zijn de bijeenkomsten méér dan een goed gesprek!

“Het is heel waardevol om zonder veel te hoeven uitleggen direct begrepen te worden in ook je persoonlijke twijfels.”

Voorbeelden van thema’s die eerder aan de orde zijn gekomen:

  • Hoe bepalend ben ik als eindverantwoordelijke? Hoe ga ik daarmee om? In hoeverre realiseer ik mij dat zelf?
  • Hoe vanzelfsprekend zijn mijn eigen ‘vanzelfsprekendheden’ eigenlijk?
  • In hoeverre laat ik me leiden/gijzelen door de wetenschap dat ik elk moment negatief in de krant kan komen?
  • Identiteit en waarden, zowel van de organisatie, als van mijzelf. Waar sta ik voor? Hoe ga ik ermee om wanneer van mij in mijn verantwoordelijkheid iets wordt verlangd wat niet helemaal strookt met mijn eigen waarden?
  • Welke dilemma’s ervaar ik zélf in mijn positie/hoe ga ik ermee om wanneer ik verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleg?

“Ik kom moe aan en ga met energie weer terug”

 

Kenmerken

  • Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 uur, aan het eind van de dag (16.00 – 19.00 uur, vóór en ná de file, inclusief een eenvoudige broodmaaltijd)
  • Het programma vindt in principe steeds plaats bij de organisatie van een van de deelnemers
  • Aantal deelnemers: 6 (of 7 of 5)
  • Investering: €2.775,- exclusief BTW.

 

Data:

11 december 2019, 4 maart 2020, 6 mei 2020 en 17 juni 2020

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Anneke van Til
a.van.til@avop.nl
020-6155456
06-53329154