header nieuws

Blijf op de hoogte

Van het laatste nieuws

Instappen in ‘De Carrousel’ is per 7 februari 2019 weer mogelijk!

Stefan Heinis

De intensieve en impactvolle training persoonlijke effectiviteit van AVOP

Wilt u de persoonlijke effectiviteit van medewerkers vergroten en afstemmen op de doelstellingen van uw organisatie? Dan biedt AVOP een combinatie van intensieve persoonsgerichte groepscoaching en training die is ontwikkeld voor professionals, adviseurs en leidinggevenden.

"Een unieke opzet om je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Je leert o.a. je eigen patronen beter herkennen en je wordt je meer bewust hoe je op een ander overkomt. Met de aangereikte tools en opgedane kennis kan je jezelf veel effectiever opstellen."    (Deelnemer Carrousel)

Het gaat om groepen van circa 8 deelnemers. Uniek is dat de groep wordt samengesteld uit bestaande en nieuwe deelnemers. Iedere deelnemer werkt aan individuele leerthema’s en na vier sessies wisselt de samenstelling van de groep, vandaar de naam Carrousel.